Jaka jest Twoja natura!

Kontakt

EKO-SKÓRTEX Gizałki Sp. z o. o.
Adres korespondencyjny:
Nowa Wieś 22
63-308 Gizałki
Tel. 62/741-12-52

Adres siedziby:
ul. Malinowa 24g, Piotrowice
62-400 Słupca

Numery wewnętrzne:
  •  15  w sprawie zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z podmiotami gospodarczymi oraz  w sprawie zmiany lub rozwiązania umowy na wywóz nieczystości stałych, a także dokonasz zamówienia na pojemnik typu KP-7
  • 17, 18 lub 19 w sprawie wywozu odpadów komunalnych z terenu gmin
  • 20 lub 21 w sprawie współpracy z samorządami gminnymi lub powiatowymi recyklerami,                                                          
  • 22 w sprawie skarg i zażaleń co do świadczonych usług
  • 13 dowiesz się: w sprawie zobowiązań płatniczych wobec innych podmiotów gospodarczych współpracujących z firmą EKO-SKÓRTEX Gizałki Sp. z o. o.
  • 25 lub 26 aby wysłać dokument fax
Godziny otwarcia: 700 do 1500

Po godzinie 1500  istnieje możliwość pozostawienia wiadomość lub przesłania dokumentu/fax.

Formularz kontaktowy